Dichter en Verder

Anton van Wilderode

28 september - 21 november te Sint-Niklaas

 

Klik op de foto voor de brochure


Vijftien jaar na zijn overlijden hangt de openbare bibliotheek een veelzijdig portret op van de Wase dichter bij uitstek. Dit project werpt een poŽtische blik op de dichter en zijn Wase voedingsbodem en tast de horizont af, voorbij de grens van canada's en populieren.

Tentoonstelling:
Handschriften, dagboeken, publicaties, kunstwerken, foto's ...

Stadswandelingen van 7 t/m 13 oktober:
Studenten van Kaho Sint-Lieven loodsen de deelnemer doorheen de stad en becommentariŽren prominente plaatsen in het leven en werk van Van Wilderode.
Inlichtingen en inschrijvingen (voor scholen: rani.reyniers@kahosl.be, en voor verenigingen, particulieren: bib.publiekswerking@sint-niklaas.be)

Literaire wandeling langs het Van Wilderodepad op 29 september om 15u00 in Moerbeke:
Leden van het Reynaertgenootschap gidsen de wandelaars (max. 25 pers. per groep) op dichterlijke wijze doorheen een stukje Waas natuurschoon.
Hildegard Coupť verzorgt de rondgang in het dichtershuis.
Inlichtingen en inschrijven via info@reynaertgenootschap.be

PoŽzie op zondagmorgen:
Op zondag 6 oktober om 10u30 in de foyer van de stadsschouwburg praten dichters en oud-leerlingen (Dirk Van Bastelaere, Erik Spinoye) over de invloed die Van Wilderode op hen had.

Lezingen (inkom gratis):
In de conferentiezaal van de bibliotheek .
Donderdag 10 oktober om 20u: 'Hebben (Vlaamse) reuzen het eeuwig leven?' Over het dichterschap van Van Wilderode door professor Dirk De Geest
Donderdag 24 oktober om 20u 'Anton van Wilderode over de grens.' Over de internationale uitstraling van de dichter door Beatrijs Van Craenenbroeck
Donderdag 7 november om 20u 'In de palm van mijn hand schreef ik Vlaanderen mijn land.' Over het Vlaams geŽngageerde gedicht in het werk van Van Wilderode door Guido Moons
Donderdag 21 november om 20u 'Anton van Wilderode. Reizen op versvoeten' Een reflectie over de vele reizen van de dichter geput uit de reisdagboeken door Hildegard Coupť

Zondagskind:
Op zondag 10 november om 10u30 in de conferentiezaal van de bibliotheek.
Het stadsarchief  brengt die ochtend Van Wilderode opnieuw tot leven in beeld en klank met archiefopnames.


Een overzicht

De opening van de tentoonstelling

Openingstoespraak door Patrick Lateur, schrijver
Deze toespraak kunt u hier lezen


Toespraak Lieven Dehandschutter
burgemeester van Sint-Niklaas
Toespraak Annemie Charlier
Cultuurschepen van Sint-Niklaas


De tentoonstelling


               

Klik op de foto hiernaast voor enkele sfeerbeelden.