De Klinge
1

Reinaert 3
Kriekepitte te De Klinge

Ik zocht de zeven berken die de vos
toen hij de doodskou van zijn ribben keerde
destijds aan koning Nobel signaleerde,
de Kriekepit in het verwilderd bos.

De poel ligt loodzwaar in een schrijn van riet
en wolken groen ontzaglijk neergezonken,
verlevendigd door weerlichten en vonken
wanneer een glimp van zon tevoorschijn schiet.

Soms staat een blauwe reiger als een draak
boven de plompen plotseling geheven
maar opgeschrikt en fladderend verdreven
als uit het lover een geweerschot kraakt.

Het water blaft terug. Eén ogenblik
loopt het alarm gewapend in het ronde.
Dan heeft de rust haar nest teruggevonden:
misschien is dát de schat van wijlen Ermeryc?

 

Uit: 'Ik adem mijn eigen aarde' 1974
Oorspronkelijk (1967) gepubliceerd in het fotoboek 'Sint-Niklaas en het Land van Waas'.

Misschien is de huidige Krekeldijk een verwijzing naar de Kriekepitte (Kriekepit, Kriekeputte) uit het oude Reinaertverhaal?
In de omgeving ligt het natuurgebied 'De Panneweel'. Wellicht bevindt zich hier de poel die in het gedicht beschreven wordt.


Klik op de fotoReinaert
Klik op de foto
De Klinge
Klik op de foto
De Klinge
Klik op de foto
De Klinge