Herdenking op het kerkhof

  Heel wat belangstelling voor het sereen herdenkingsmoment op het kerkhof van Moerbeke-Waas
   
   
Naast de leden van het herdenkingscomité - voorzitter Roger Vervaet geflankeerd door Marie-José Menu en Willy Coppens die beide enkele gedichten voordragen - herkennen we Antoine Denert.  
   
Ook Bettina Fierens leest uit het werk van Van Wilderode.  
  Toespraak door Antoine Denert, burgemeester van Kruibeke.
   
  Bloemen op het sobere graf van de dichter.
Hier rusten broederlijk naast elkaar priester Jozef Coupé en priester-dichter Cyriel Coupé.  
  Een lange, ingetogen stoet verlaat het kerkhof op weg naar de eucharistieviering.

Herdenking in de kerk

  De eerste belangstellenden komen toe aan de kerk.
Pastoor Bonnaerens en pastoor op rust Van Coppenolle gaan voor in de viering (rechts diaken Gysel).  
 
Diaken Karel Gysel, vriend van de overleden dichter, verzorgt de homilie.

Tijdens de offerande wordt een bidprentje uitgedeeld met aan de voorzijde een pentekening en met het onuitgegeven gedicht :

Geluk

Zon in de rug, de wind op mijn gezicht
loop ik, alsof ik dans, van licht in licht,
de weemoed ver voorbij die mij bezwaarde
en alle deuren naar het donker dicht.

Anton van Wilderode
26.05.1989, onuitgegeven

 
  Het gemengde parochiekoor van Moerbeke zingt de Gregoriaanse misliederen.
Tijdens de communie wordt het lied Ichtus voorgedragen en gezongen. De tekst van dit vrij onbekende communielied is van Anton van Wilderode en de muziek van Ignace De Sutter.
De ongeveer 200 aanwezigen in de kerk zingen samen 'Lied van mijn land'.  

Uitreiking herdenkingsprijs

  De burgemeester van Moerbeke (met het glas in de hand) ontvangt de genodigden.
De prijs wordt, onder een grote publieke belangstelling, uitgereikt in de trouwzaal van het gemeentehuis.  
 
Roger Vervaet, voorzitter van het herdenkingscomité, houdt de feestrede.

Patrick Lateur, wordt door Bettina Fierens, gehuldigd als laureaat van de herdenkingsprijs 2006.

 
  De laureaat ontvangt uit de handen van Hildegard Coupé, nicht van de dichter en archivaris van zijn nalatenschap, een kunstmap met vijf houtgravures van Renaat Bosschaert bij gedichten uit Van Wilderodes 'Dorp zonder ouders'.
Patrick Lateur bedankt.