LAUREATEN HERDENKINGSPRIJS


2001

Jeugdschrijver Rob Baetens kreeg de prijs voor zijn inzet bij de organisatie van de jeugdpoëziewedstrijd Anton van Wilderode.

2002

Beatrijs van Craenenbroeck, bezielster van de Internationale Vriendenkring, won in 2002 de herdenkingsprijs Anton van Wilderode uitgereikt in de kerk van Moerbeke-Waas.


2003

Zelf dichter en schrijfster van jeugdboeken werd Christina Guirlande bekroond voor haar talrijke bezielde lezingen over Anton van Wilderode en zijn werk.


2004

Bekroond om zijn inspanningen voor de internationalisering van de poëziewedstrijd Anton van Wilderode. Jacques Van Daele is leraar/inspecteur/begeleider bij de Broeders van Liefde, diaken in Klein-Sinaai, gangmaker voor de badmintonclub, lid van de vzw De Lesten Stuyver en medewerker van de poëziewedstrijd.


2005

Hotel De Dikke van Dale te Sluis (Nederland) promoot Anton van Wilderode: de internationale vriendenkring mocht er een kamer inrichten. Hiervoor verdiende het management deze bekroning.


2006

Dichter, classicus Patrick Lateur voerde de voorbije jaren de redactie van drie uitgaven van werken van Anton van Wilderode nl. Volledig dichtwerk gebundelde gedichten, Sappho en Nagelaten gedichten.


2007

Kunstenaar René De Vilder maakte verschillende pentekeningen van Anton van Wilderode. Ook bij het boek 'In memoriam Anton van Wilderode' zorgde hij voor de illustraties.


2008

Beeldhouwer Hedwig de Guchteneire schonk een bas-reliëf van Van Wilderode aan het herdenkingscomité. Het beeld staat nu in de voortuin van het huis van de dichter in Moerbeke-Waas.


2009

Als voorzitter van de Moerbeekse cultuurraad zorgde Maurice Fruytier dat het literair wandelpad er kwam. Hij staat altijd paraat om bij te springen bij allerhande organisaties rond de dichter Van Wilderode.


2010

De Zeeuwse geschiedkundige Jan Lockefeer was de promotor van de jeugdpoŽzieprijs Anton van Wilderode.


2011

De auteur, Edward Van Den Houtte, van de varianteneditie van de 'Moerbeitoppen ruischten' stelde de jonge Van Wilderode in de kijker.


2012

DaniŽl Lemmens, onderwijzer en heemkundige, organiseerde (samen met het museum Melle) de mooie tentoonstelling 'Een huis, een havenlicht...' in Caritas Melle.


2013

De Vaganten vertolken al jarenlang teksten van Anton van Wilderode bij hun optredens.


2014

Rik Van Daele was eindverantwoordelijke bij de organisatie van het project 'Dichter&Verder' in Sint-Niklaas.


2015

Lieve en Remi De Backer. Ze promoten een poŽziewedstrijd in Z-Afrika


2016

Roger Tempels is de auteur van 'Leven en werk van Anton van Wilderode. Een gecommentarieerde inventaris.'

 

2017

Het gemeentebestuur van Moerbeke werd bekroond voor de jarenlange belangstelling in het leven en werk van hun bekend(st)e en veelvuldig gelauwerde dorpsgenoot.

 

2018

Herman Cole. Initiatiefnemer en animator van de internationale fototentoonstelling 'De achterkant van de wolken' met foto's van Nico Cerri en poëzie van Van Wilderode. De tentoonstelling was te zien in Lucca (Italië) en in Sint-Niklaas en Moerbeke.

 

2019

Het Essense echtpaar Rita Backx en Peter Spoelders. Trokken in 2018 Vlaanderen rond met hun mooie presentatie in woord en beeld over Anton van Wilderode.