Klik op het pijltje om het gedicht te horen

 

 

 

 

 

 

 

 

Masarbones
     Voor Hildegard Coupé

Volstrekte tucht van wind tussen de huizen
onheuglijk door de warme zon geblonken,
het water van de winter ongedronken
in kelderputten onder de plavuizen.

De kamer met de hemelsblauwe balken
gesloten donker voor het dagelijks leven
staat met haar ratelende raampjes tegen
de luie straat liggend in slaap gevallen.

Maanlicht verzamelt zich tussen de voren
van honigblonde pannen, in de zachte
voortgang van onbewegelijke zomernachten
kan men de heilsmuziek der sterrren horen.

Uit: "Onverwachts onderweg "

TERUG