Winter

De zomer is als hooi geschuurd
de geur van gras verzacht verzuurd
de zon de hagewinde.
Onder het hooggebinte duurt
een winter zonder einde.

In het gestapeld hooibergbed
tot aan de balken opgezet
verpulvert zienderogen
een onaanzienlijk graatskelet,
een vogel doodgevlogen.

Uit: "En het dorp zal duren "