Wat in velerhande talen
vele zieners ons verhalen
staat van lieverlee te stralen
in een ster boven uw stad.
Wijzen, onder haar geleide
moet gij in uw tent van zijde
spoorslags door het donker rijden
langs een onbetreden pad.

1975

Uit: "Op hoop van vrede "