Sneeuw 1

Van sneeuw op sneeuw de broze vederdos
dragen de bomen van het zilveren bos.
Als ik ternauwernood durf ademhalen
laten de twijgen hun vermomming los.

Uit: "Buitengaats"