Burgos, winters

De sneeuw van Vlaanderen, de sneeuw van Gent
(die neerviel in namiddagen van winter)
valt over Burgos als een bui van vlinders
vormloos te pletter doodstil neergelegd.

De stad verandert snel in grijs en wit
en wordt een andere dan de gekende
gehurkt en dichterbij een kamp van tenten
tot blinde puinhopen tezaamgeklit.

De klokken luiden echoloos als uit
een dichte ruimte, nauwelijks gehoorde;
in binnenkamers uitgesproken woorden
lijken herinneringen van geluid.

Uit: "Nagelaten gedichten "