Antwerpen
Grote Markt

Haast uit verbeelding opgetrokken gevels
waarachter men alleen het blauw vermoedt
van de gewassen middeleeuwse hemel.

Het oponthoud van een versteende stoet.

Uit: "Het sierlijke bestaan van steden "