Winter

December legt zich neer
in schone sneeuw verzonken,
het licht zonder verweer
gerezen en verblonken
schiet voor de laatste keer
zijn schichten door de tronken.
De wijn van 't oude jaar is weer
tot op de moer gedronken.

Uit: "Ik adem mijn eigen aarde "