Dorp

De aarde ligt en wacht zonder geweld
van weerbaarheid, goedaardig en goedgeefs,
een achterland van akkerland en veld.
Een dorp van Sonneveld en Louis Neefs.

De meinamiddag is bijna navrant.
De naweek. Geen beweging of verkeer.
De wieken stilstaand tegen wind bestand,
de torenspits een machteloze speer.

En alles in het dorp en op het land
deemoedig onderdaan van wind en weer.

Uit: "Daar is maar één land... "