Moeder Gods van Tederheid van Vladimir

Moeder Gods van Tederheid,
die ook onze moeder zijt,
neem ons als uw eigen Kind
zalig onder uw bewind
om weer, warmgeworden klein
geborgen aan uw hart te zijn.

Uit: "De Rozenkransikoon "