Stad 2

Een ander aangezicht verkreeg de stad
nadat de nabui opgehouden had,
werd zilverwit en wit, terwijl de goten
gretig rumoerden in elk regenvat.

Uit: "Nagelaten gedichten "