Namiddag

De boeren en de wagens en de paarden
al uren weg. De afgereden aarde
werd na het laatste werk te kijk gelegd
als een veranderlijk amfitheater.

Uit: "Daar is maar één land... "