Poëziebord 5

verloren hoek

Een verdoken stiltegebied waar het heerlijk is om mijmerend te vertoeven: de Verloren Hoek. Eén van de favoriete wandelplaatsen van Van Wilderode.
De dichter wijdde er een gedicht aan.

Moerbeke 1

Het Moerhof, de Verloren Hoek,
de rulle wegels zonder sporen
voorbij een hete muur van koren;
het riet is naar de zee op zoek,
de leeuwenmuil laat zich niet horen.

Nog roept met een bedroefde stem
de koekoek uit zijn dorp van blaren,
de moerhaas recht zijn grijze haren
en in de bedden van de brem
slapen de warme vogelparen.

Uit "Ik adem mijn eigen aarde"

Terug