Poëziebord 9

De beek Oostvaart (en waarschijnlijk ook de straat of ooit nog jaagpad of tragel) vindt vermoedelijk zijn oorsprong in de Middeleeuwen. Moerbeke kende toen een klein netwerk van vaarten. Enkele straatnamen verwijzen daar nog naar: Spelonckvaart, Dorpvaart, Terwestvaart. Deze laatste waterlopen werden zo’n 20-25 jaar geleden overwelfd en kregen een betonnen of asfalten baanvak over zich heen. Enkel de Oostvaart is behouden gebleven. Deze vaarten werden aangelegd na het graven van de Moervaart en dienden om het transport over het water van en naar de Moervaart vanuit en naar het binnenland te verzekeren. Vanuit de Moerspuipolder en de Overslag werden via de Lange Lede, de Haringslede en de Oostvaart brandhout, turf en “een keur van landbouwvoortbrengselen” naar de Moervaart gevaren. Nabij de dorpskern van Moerbeke, op een houten steiger werden deze goederen verhandeld. Tot na de Eerste Wereldoorlog bleven deze vaarten in gebruik. Platte boten vervoerden aalt via de Moervaart naar verder afgelegen landerijen.

oostvaart

Waterkant

De stammen een gerijde schaar
de volle kruinen in elkaar -
hoelang bestaan de bomen daar?
Vijftien of vijfentwintig jaar?

Alleen het water blijft gelijk
dat verdervloeit benee de dijk
of stilstaat en verongelijkt
met spiegels naar de hemel kijkt.

Het lange gras het oeverriet
dat langs de bermen overschiet
en alle dingen tweemaal ziet
omlaag omhoog verroert zich niet.

Uit "Daar is maar één land ..."

Aan het einde van de lange kasseiweg doemt een ruïne op. Deze ruïne is vooral bekend onder de naam ‘de tiendenschuur van Baudeloo’, maar wordt ook "Hof van Koudenborm", "Hof ter Caude Borne" of "Hof ten Fonteyne" genoemd. (Koudenborm is de naam van het gehucht waar we ons nu bevinden.)
De schuur was een voormalig bezit van de Cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw van Boudelo te Klein-Sinaai en werd reeds in 1219 in documenten vermeld. Het oorspronkelijke gebouw omvatte een voorgebouw en een achterbouw met een vierkante traptoren tussen beide. Verder was er ook een toegangspoort in de muur aan de straatkant die de achterliggende koer afsloot. Het gebouw werd grotendeels gesloopt in 1979 door de toenmalige eigenaar en in 1980 aangekocht door de gemeente. Sindsdien wacht het op restauratie. Archeologische vondsten van de site worden bewaard door de gemeente.

baudeloo toen
Hof ten Fonteyne ooit

baudeloo nu
Hof ten Fonteyne nu

Terug