Startpagina
Vorige pagina
Anton van Wilderode

Cyriel Coupé

Cyriel Paul Coupé werd geboren in Moerbeke-Waas op 28 juni 1918 als tweelingbroer van Filemon Piet Coupé. Het lager onderwijs volgde Cyriel aan de Vrije Lagere en Kleuterschool te Moerbeke.
Vader Edmond was zowat de dorpsdichter van Moerbeke en Cyriel bootste hem van jongsaf na met een eerste bundeltje 'Jonge bloemen'.
Het eerste jaar - internaat - in het middelbaar onderwijs (1932) volgde hij bij de broeders in Oostakker, maar in 1933 trok hij naar het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Hij werd er klasgenoot van Maurice Coppieters.

Geboortehuis (1940)
Na de retorica bleef Cyriel in Sint-Niklaas waar hij twee jaar wijsbegeerte studeerde in het Klein-Seminarie.
Op 10 december 1939 stierf vader Edmond op 67-jarige leeftijd. De herinnering aan zijn vader bleef de dichter zeer dierbaar.
De jonge seminarist ging in 1940 vier jaar theologie studeren aan het Groot-Seminarie in Gent.
 

Leraar in 1984

Op 21 mei 1944 werd Cyriel Coupé priester gewijd in de Sint-Baafskatedraal van Gent. Hij droeg twee dagen nadien zijn eremis op in de Sint-Antoniuskerk van Moerbeke-Waas.
Daarna volgden de kandidaturen klassieke filologie aan de universiteit van Leuven.

In 1946 werd Cyriel Coupé leraar aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas.Hij gaf er les aan de poësis en later ook Nederlands en antieke cultuur in de retorica en aan de meisjes van de Heilige Familie.


Vanaf 1963 hield hij een dagboek bij waarin alles nauwgezet geregistreerd werd.

Op 10 mei 1963 overleed moeder Coupé, ze werd zevenentachtig jaar.


In 1970 werd hij lid van het IJzerbedevaartcomité en vanaf 1972 lid van de raad van bestuur.

Woonhuis 1984

 


De Dag van Eden

Als ik vanavond thuiskom ben je weg.
Ik zal de tuin inlopen rokend en verdrietig
om al het liefs dat ik je wilde zeggen.
Je zwarte stoel staat in het erwtenbed.

Je zat er vaak tussen twee beurten in
nog met je handen aan de groene lussen
een uur vol gras en vogels uit te rusten,
de druppels zweet al haastig weggewist.

Een fijne sluier zand ligt op je stoel.
Ik zal hem in spiraaltjes openblazen
want je bent weg, ik moet mij nooit meer haasten.
Voor hoeveel jaren is dat nu voorgoed.

Van 1971 tot 1980 gaf hij literatuurgeschiedenis aan de Stedelijke Kunstacademie van Sint-Niklaas.

In 1975 keerde hij terug naar zijn geboortedorp Moerbeke-Waas. Hij bouwde er een huis op de grond van zijn ouders.

Het schooljaar 1982-83 betekende het einde van een lange leraarsloopbaan aan het College. Hij bleef tot 1986 esthetica geven aan het instituut Heilige Familie.
Vanaf 1997 verbleef hij in het rustoord 'Het Hof'. Na verschillende opnames in het ziekenhuis Maria Middelares overleed Cyriel Coupé op 15 juni 1998 te Sint-Niklaas.
De uitvaart vond plaats op 20 juni 1998 in de kerk OLV Bijstand der Christenen te Sint-Niklaas. Hij werd begraven in zijn geboortedorp Moerbeke-Waas.