Ons doel
_______

 

De vereniging heeft tot doel de betekenis van de dichter Anton van Wilderode voor de Vlaamse cultuur en literatuur in ere te houden en de interesse voor hem en zijn werk levendig te houden.
Deze doelstelling zal in het bijzonder verwezenlijkt worden door het nemen en het coördineren van initiatieven in en rond het voormalige woonhuis van Anton van Wilderode.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die tot de realisatie van haar maatschappelijk doel kunnen bijdragen.