Verslag van de herdenking 2014

 

Herdenking Anton van Wilderode

Zaterdag 28 juni 2014

15.00 uur
Literair terras in de tuin van het AvW-huis met de mogelijkheid tot een geleid bezoek aan het huis.

17.00 uur
Bezinnend samenzijn rond het graf van Anton van Wilderode, Drongendreef, Moerbeke.
Toespraak door dichteres Christina Guirlande.

18.00 uur
Eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk van Moerbeke-Waas.
Concelebranten: E.E. H.H. Fernand Bonnaerens, Raf David en Honoré Verhelst.

Homilie door E.H. Verhelst, oud-leerling van Van Wilderode.
Tijdens de offerande: uitreiking herinneringsprentje met een onuitgegeven gedicht van Anton van Wilderode.

Zang verzorgd door het parochiekoor van Moerbeke. Organist: Luc De Ridder.
Voordracht: Willy Coppens, Marie-José Menu, Hildegard Coupé en Bettina Fierens.

19.30 uur
Uitreiking van de herdenkingsprijs Anton van Wilderode in het gemeentehuis aan de initiatiefnemers van het project 'Anton van Wilderode. Dichter & Verder 2013' dat georganiseerd werd in de bibliotheek van Sint-Niklaas.
Aansluitend een receptie.

 

 

LITERAIR TERRAS en BEZOEK aan het huis

 

 

 

 

Het bezoek aan het huis werd een groot succes. Een vijftigtal geïnteresseerden werd in groepjes rondgeleid door Hildegard Coupé.
Ondertussen werd in de tuin voorgedragen uit Van Wilderodes werk.

Klik hier voor meer sfeerbeelden.

 

Op het KERKHOF en in de KERK


Dichteres Christina Guirlande sprak in de grafrede over haar schoolse herinneringen aan de dichter.
Klik hier voor de tekst.


De opkomst op het kerkhof was, ondanks de mindere weersomstandigheden, groot.

 
De voorgangers tijdens de stijlvolle eucharistieviering waren EH Fernand Bonnaerens, EH Honoré Verhelst en EH Raf David.
EH Verhelst hield een diepzinnige homilie rond het thema 'vrede'. Lees hier.

Het parochiekoor van Moerbeke en organist Luc De Ridder luisterden de mis op met liederen op tekst van Van Wilderode.

Een portret getekend door Rafaël Gorsen kreeg een ereplaats voor het altaar.

Alle misteksten verschenen in een begeleidend misboekje.

De aanwezigen zongen als afsluiting uit volle borst 'Lied van mijn land'.

 


Tijdens de offerande van de eucharistieviering werd een bidprentje uitgedeeld met aan de voorzijde een portret van Anton van Wilderode in 1976 getekend door Staf Van Elzen en achteraan een onuitgegeven gedicht:

Zomer

Gespiegeld in het ven dat roerloos ligt
vol zilverglans van het namiddaglicht
een rij van rechte kinderlijke bomen
tegen het lila helder vergezicht.

Anton van Wilderode
25.05.1989, niet eerder gepubliceerd

Herdenking Moerbeke-Waas
28 juni 2014

Tekening Anton van Wilderode: Staf Van Elzen, 1976

UITREIKING van de HERDENKINGSPRIJS

De herdenkingsprijs 2014 werd toegekend aan de organisatoren van het project 'Anton van Wilderode. Dichter & Verder'. Dit uniek overzicht van de dichter en zijn werk (met een tentoonstelling, lezingen, een stadswandeling, ...) werd in het najaar van 2013 (september-november) georganiseerd in en rond de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas.

Hildegard Coupé schonk aan de initiatiefnemer en coördinator Rik Van Daele, in naam van de familie, de  bibliofiele uitgave van 13 gedichten uit Van Wilderodes bundel 'Dorp zonder ouders' geïllustreerd door Renaat Bosschaert met 5 houtgravures (24/219).
De andere medewerkers ontvingen het boek 'Muzikale Rozen' of 'Moeder van de Heer. Het verhaal van de engel Gabriël'.

Hilaire Liebaut, voorzitter van 'Bibliotheca Wasiana', sprak in naam van al de meewerkende verenigingen en instanties een dankwoord uit.


Klik hier voor een lijst met alle laureaten.

Terug