Verslag Herdenking 2016

 

Herdenking Anton van Wilderode

Dinsdag 28 juni 2016

18.15 uur
Bezinnend samenzijn rond het graf van Anton van Wilderode, Drongendreef, Moerbeke.
Toespraak door dichter Willem Persoon.

19.00 uur
Eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk van Moerbeke-Waas.
Voorganger E.H. Joris Polfliet, secretaris ICLZ, houdt de homilie.

Tijdens de offerande: uitreiking herinneringsprentje met een onuitgegeven gedicht van Anton van Wilderode.

Zang verzorgd door het parochiekoor van Moerbeke. Organist: Luc De Ridder.
Voordracht: Willy Coppens, Marie-José Menu, Hildegard Coupé en Bettina Fierens.

20.30 uur
Uitreiking van de herdenkingsprijs Anton van Wilderode in het gemeentehuis
aan Moerbekenaar Roger Tempels auteur van de pas verschenen biografie
'Leven en werk van Anton van Wilderode. Een gecommentarieerde inventaris'.

Bij die gelegenheid kan het boek aangekocht worden voor de prijs van 30 euro

Aansluitend een receptie.

 

 

Op het KERKHOF en in de KERK

Alle onderstaande foto's werden genomen door Maurice Fruytier


Dichter Willem Persoon sprak in de heel mooie grafrede over zijn vriendschappelijke herinneringen aan de dichter.
Klik hier voor de tekst.


De opkomst op het kerkhof was groot.

 
De voorgangers tijdens de stijlvolle eucharistieviering waren EH Joris Polfliet, EH Fernand Bonnaerens en EH Paul Steps.
De homilie van vicaris Polfliet stond in het teken van de apostelen Petrus en Paulus.

Het parochiekoor van Moerbeke en organist Luc De Ridder luisterden de mis op met liederen op tekst van Van Wilderode.

Een portret getekend door Rafaël Gorsen kreeg een ereplaats voor het altaar.

Alle misteksten verschenen in een begeleidend misboekje.

De aanwezigen zongen als afsluiting uit volle borst 'Lied van mijn land'.

 


Tijdens de offerande van de eucharistieviering werd een bidprentje uitgedeeld met aan de voorzijde een portret van Anton van Wilderode in 1988 getekend door Anne van Herreweghen en achteraan een onuitgegeven gedicht:

Kreta

Ooit als een monnik hier mogen wonen
nooit weer gestoord, in een huis vol iconen
vol wilde geuren van wierook en was.
Geluk mogen zien, mogen horen.


Anton van Wilderode
25.04.1989, niet eerder gepubliceerd

Herdenking Moerbeke-Waas
28 juni 2016

 

UITREIKING van de HERDENKINGSPRIJS

De herdenkingsprijs 2016 werd toegekend aan Roger Tempels, de auteur van 'Leven en werk van Anton van Wilderode. Een gecommentarieerde inventaris'.
De motivering voor de toekenning van de prijs kunt u hier lezen.

Hildegard Coupé schonk aan Roger Tempels, in naam van de familie, de  bibliofiele uitgave van 13 gedichten uit Van Wilderodes bundel 'Dorp zonder ouders' geïllustreerd door Renaat Bosschaert met 5 houtgravures (25/219).

Roger Tempels sprak daarna een dankwoord uit.

Vele toehoorders kochten het boek aan en lieten het door de auteur signeren.

Klik hier voor een lijst met alle laureaten.