Startpagina
De dichter achterna
Vorige pagina
Dagelijks een gedicht
Verwante sites

STICHTINGEN


De Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode werd in 1995 gesticht op initiatief van Beatrijs Van Craenenbroeck, letterkundige. Medestichters zijn prof. dr. Mark Eyskens (voorzitter), Osten Sjöstrand, lid van de Zweedse Academie en het Nobelcomité (ondervoorzitter). Algemeen secretaris is Beatrijs Van Craenenbroeck.
Andere stichtende leden zijn o.a. cultuurfilosoof Max Wildiers (+) en Elisabeth Eybers (Zuid-Afrikaanse dichteres).

De doelstellingen van de vereniging zijn :

  • het werk van van Wilderode laten vertalen in zoveel mogelijk talen
  • verspreiding van zijn werk in zoveel mogelijk landen via colloquia, symposia, literaire salons, publicaties van bundels
  • opname van zijn gedichten in buitenlandse tijdschriften, dagbladen, anthologieën en verzamelbundels
  • gebruik maken van buitenlandse media via internationale contacten
  • (mede-)organiseren van festivals en poëtische evenementen in binnen- en buitenland
  • podium geven aan binnen- en buitenlandse vrienden dichters en kunstenaar

De vereniging verspreidt zesmaandelijks een Nieuwsbrief onder de leden.

 

Secretariaat : Wezelsebaan 250, 2900 Schoten 

 

Het Anton van Wilderodegenootschap v.z.w.

 

Het herdenkingscomité dat jaarlijks de herdenkingsdag van de dichter op 28 juni organiseerde en de herdenkingsprijs uitreikte, hield in de loop van 2017 op te bestaan.

Op donderdag 8 februari 2018 werden de statuten van het Anton van Wilderodegenootschap door de stichters voorgelegd aan een groep bereidwillige poëzieliefhebbers die wilden samenwerken om de nagedachtenis van Anton van Wilderode levendig te houden.

De stichtende leden van de vzw zijn: Egbert Aerts, Hildegard Coupé, Etienne De Hauwere, Myriam De Neve, Marc Neetesonne, Willem Persoon, Roger Tempels, Hilde Van den Bossche.

De vereniging heeft tot doel de betekenis van de dichter Anton van Wilderode voor de Vlaamse cultuur en literatuur in ere te houden en de interesse voor hem en zijn werk levendig te houden.
Deze doelstelling zal in het bijzonder verwezenlijkt worden door het nemen en het coördineren van initiatieven in en rond het voormalige woonhuis van Anton van Wilderode.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die tot de realisatie van haar maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

website